Mantelzorgwoning - Veelgestelde Vragen - Compact Housing

Mantelzorgwoning – Veelgestelde Vragen

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning of zorgwoning in de tuin kan veel stress wegnemen als je voor een naaste moet zorgen. Zo plaats je bijvoorbeeld een woning voor je ouders in jouw eigen tuin. Of een woning waarin jij tijdelijk zelf gaat wonen in de tuin van je ouders. Maar er zijn natuurlijk een hoop zaken waarmee je rekening moet houden als je er een wilt plaatsen. Hieronder geven wij antwoord op de meestgestelde vragen.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij je wellicht direct helpen met je vraag.

Wat zijn de regels voor een mantelzorgwoning?

Het plaatsen van een mantelzorgwoning kan onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij plaatsvinden, maar om aan alle eisen te voldoen het is belangrijk om altijd de lokale gemeentelijke regels te raadplegen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de tijdelijke aard van de plaatsing en de zorgsituatie van de bewoners.
Voor de meest accurate en gedetailleerde informatie is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente waarin de woning geplaatst wordt, aangezien er verschillen kunnen zijn in de regelgeving per gemeente.

In het algemeen moet je met het volgende rekening houden:

Tijdelijke vergunning:
Mantelzorgwoningen worden vaak als tijdelijke constructies gezien en mogen meestal geplaatst worden zonder bouwvergunning (vergunningvrij bouwen), mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoofdwoning aanwezig:
Er moet een hoofdbewoning op het perceel aanwezig zijn waar de mantelzorgwoning bij komt. De mantelzorgwoning moet dus als een bijgebouw fungeren en niet als een zelfstandige woning.

Inwonende zorg:
Er moet sprake zijn van zorgverlening waarbij één van de bewoners mantelzorg ontvangt van een inwonende mantelzorger.

Wat zijn de regels voor een mantelzorgwoning in een buitengebied?

De regels voor een zorgwoning in het buitengebied zijn in principe hetzelfde als voor een mantelzorgwoning in de tuin. Zolang je aan de lokale regels voldoet mag je er een plaatsen. Dat kan binnen een aantal kaders, zoals hierboven beschreven, vaak vergunningsvrij.

Hoe groot mag een mantelzorgwoning zijn?

De oppervlakte van de mantelzorgwoning moet voldoen aan de lokale regels, vaak is dit maximaal 100 m².

Kan ik een mantelzorgwoning omzetten naar een gewone woning?

Als je de mantelzorgwoning permanent wilt plaatsen, moet je mogelijk een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Dit proces kan langer duren en vereist goedkeuring van de gemeente.

Kan ik vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen?

Je kunt vaak vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen. Maar je moet altijd rekening houden met de specifieke regels en beleidskaders van jouw gemeente. Die verschillen namelijk per gemeente. In sommige gevallen moet de mantelzorgwoning goedgekeurd worden door de welstandscommissie van de gemeente.

Het is raadzaam om altijd contact op te nemen met de gemeente voor de specifieke voorwaarden.

Wat is een mantelzorgwoning?

De overheid hanteert de volgende definitie van een (pre)mantelzorgwoning: Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

Deze definitie is belangrijk, omdat alle regels voor vergunningen hierop gebaseerd zijn.

Mantelzorg woning en de belastingdienst. Waar moet ik rekening mee houden?

De plaatsing van een zorgwoning kan fiscale effecten hebben. Bijvoorbeeld op de WOZ-waarde van de woning en daarmee op de gemeentelijke belastingen. Houdt hier rekening mee zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

In het geval van een kant-en-klare prefab zorgunit in de tuin wordt deze als onroerende zaak bestempeld door de fiscus. De mantelzorgwoning komt dan terecht in box 3 bij de eigenaar van de grond, maar voor een waarde van nihil. Dat laatste omdat deze categorie mantelzorgwoningen voor de WOZ niet wordt gewaardeerd. Maar ook hier geldt – check jouw specifieke situatie bij de fiscus om verrassingen te voorkomen.

Zijn er subsidies om een mantelzorgwoning te kopen?

Nee. Op dit moment zijn er geen specifieke subsidies voor het kopen van mantelzorgwoningen. wel zijn er mogelijkheden om vergoedingen te krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) om een mantelzorgwoning (gedeeltelijk) te financieren. Voorwaarde hierbij is wel dat de bewoner een zorgbehoefte heeft em alleen ouderdom is hiervoor niet genoeg.

Wilt u een energie neutrale mantelzorgwoning plaatsen? Dan zijn er vaak aanvullende subsidies vanuit diverse gemeenten. Het loont dus altijd om dit te onderzoeken.

Wat kan ik doen met een mantelzorgwoning na overlijden?

Na het stoppen van de zorg, bijvoorbeeld door het overlijden van de zorgbehoevende, mag een zorgwoning niet meer worden gebruikt. Wilt u de woning wel behouden? Dan is het raadzaam om met de gemeente in overleg te gaan om het bestemmingsplan te wijzigen.

Wilt u van de woning af? Dan is er een rijke markt aan tweedehands mantelzorgwoningen in Nederland.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij je wellicht direct helpen met je vraag.

Bekijk het aanbod van al onze prefab mantelzorgwoningen hier.

Compact housing

Tiny houses, pre-fab woningen en kantoorunits.

Smart, Sustainable, Plug & Play
Wij bieden fraai ontworpen tiny houses voor wonen, werken of recreatie. Deze compacte woningen worden turn-key geleverd. Op locatie dient slechts water en elektriciteit te worden aangesloten.